Služby: svařování, dozor a kurzy, řízení jakosti a audity

Dovolujeme si Vás oslovit touto formou a učinit Vaši firmě nabídku spolupráce v oblasti svářečského dozoru, kontroly, certifikace, svařování, poradenství, interní audit, zavádění systémů jakosti ve svařování, pro kvalifikaci výrobce a pro klasifikaci svařovaných ocelových stavebních dílů a zaměstnávání svářečů.

Firma, která provádí výrobu a montáž bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu dle zák.č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů " o technických požadavcích na výrobky" a dle nařízení vlády musí splňovat kvalifikovaný svářečský a výrobní personál. Naše firma Vám nabízí ke spolupráci tyto služby:

Sváření Systémy řízení jakosti
Audity

Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

 

Svářečský dozor - Evropský svářecí inženýr (EWE/IWE) podle normy EN ISO 14731

 • normy EN ISO 3834 - požadavky na jakost při svařování
 • normy DIN EN 18800 - kvalifikace výrobce pro výrobu svařovaných ocelových konstrukcí
 • normy EN ISO 1090 - provádění ocelových konstrukcí
 • normy EN 15085 - svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí
 • předpis ČD V 95/5

Výrobce musí mít k dispozici vhodné pracovníky svářečského dozoru. Ty osoby, které mají odpovědnost za opatření k zajištění kvality, musí mít tak velkou pravomoc, aby mohly zařídit všechna nutná opatření. Úkoly a odpovědnost těchto osob musí být jasně stanoveny.

 
 

Stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů, evidenci všech svářečů firmy, školení a přezkušování svářečů, svářečských operátorů i zaškolených pracovníků, udržovat svářečům doklady v aktuálně platném stavu - na základě pověření CWS ANB ve smyslu ČSN 050705

 • Vést zaškolovací svářečské kurzy pro zaškolené pracovníky ve smyslu ČSN 050705 a TP A 124 CWS ANB podle potřeb organizace a u závěrečných zkoušek působit jako předseda zkušební komise.
 • Vést svářečské kurzy dle podmínek TP A 125/Z1 ve svářečské škole schválené dle TP A 121/R1
 • Doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ( ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 050650 apod.) ve smyslu ČSN 050705 a TP A 034.
 • Provádět svářečské zkoušky podle norem DIN EN 287-1 ( DIN 18800).
 • Provedení svářečských zkoušek podle EN ISO 9606 (DIN 18800).
 • Zkušební komisař pro zkoušky svářečů dle EN 287-1, EN ISO 9602-2, EN 1418, STN 050710, STN 050705- pověření Výzkumný ústav dopravní, a.s. ŽILINA.

  Pověření zkušebního komisaře - VUD Žilina (AD 2000 Merkblatt HP 3 a STN 050710)
   
   

  Svářečské kurzy a školení

  Svářečské kurzy jsou určeny pracovníkům Vaši firmy, kteří jsou zapojení do systému jakosti a jakosti výrobků. Školení je realizováno v prostorách Vaši firmy. Účastníkům školení bude vydáno Osvědčení o daném svářečském školení.

   
   

  Příprava a zajištění technologických postupů svařování pWPS, WPQR a WPS.

  • Svářečské práce musí být prováděné podle specifikace postupu svařování. Návrh a provedení svarového spoje jsou často kritickým místem pro únosnost, stabilitu a životnost konstrukce. Normy pro zabezpečení jakosti ve svařování proto požadují, aby bylo svařování jako zvláštní proces prováděno podle písemných instrukcí.
   
   

  Inženýrská, technologická a posuzovatelská činnost

  • Poskytujeme inženýrskou, technologickou a posuzovatelskou činnost v oblasti technologie svařování. Naše služby využijete hlavně při nestandardních speciálních případech.
  • Dále poskytujeme poradenství i v oblastech pájení, svařitelnosti materiálů, žárových nástřiků, provádění auditů, kontroly bezpečnosti a ekologie svářečských provozů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Odbornou poradenskou službu při zavádění systému řízení jakosti

   
   

  Posouzení svářečských pracovišť

  Provádíme nestranná posuzování svářečských pracovišť. Svářečské pracoviště musí splňovat zásady týkající se těchto oblastí:

  • Bezpečnost
  • Hygiena
  • Požární ochrana při svařování
   
   

  Kontrola a určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí

  • Určování stupňů jakosti svarových spojů oceli probíhá dle ČSN EN ISO 5817.

   
   

  Provádění interních auditů

  • EN ISO 3834, EN 15085, EN ISO 1090, DIN EN 18800-7.
  • Tyto audity doporučujeme provádět obvykle před certifikačním nebo recertifikačním auditem. Na základě smluvního vztahu provádíme interní audity a zajišťujeme tak odbornost a nezávislost provedeného auditu v případě, že firma volí cestu externího zajišťování interních auditů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

  Audity systémů jakosti u Vašich dodavatelů

  • Audity ověřování systému jakosti a jakosti výrobků dodavatelů podle požadavků odběratele. Na základě Vašeho požadavku na provedení auditů u Vašich dodavatelů, provedeme nezávislý, nestranný a objektivní audit, který odhalí stav kvality produkce Vašich dodavatelů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Audity ověřování systému jakosti

  • Audity ověřování systému jakosti a jakosti výrobků dodavatelů podle požadavků odběratele. Na základě Vašeho požadavku na provedení auditů u Vašich dodavatelů, provedeme nezávislý, nestranný a objektivní audit, který odhalí stav kvality produkce Vašich dodavatelů.

  Veškeré informace získané pracovníkem (dozorem, auditorem apod.) jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty bez souhlasu objednatele dalším osobám i firmám k jejich možnému zneužití.

   
   

  Zaměstnávání svářečů a zajišťování svářečských prací

  Nabízíme možnosti zaměstnávání svářečů a zjišťování svářečských prací.
   
   

  Svářecí normy, postupy a pověření

  Kód normyNázev normy
  ČSN EN ISO 9606-1
  (ČSN EN 287-1)
  Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
  ČSN 050705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
  EN 1418 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
  EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů - Tavné svařování, hliník a jeho slitiny.
  EN ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti
  Předpis ČD V 95/5 Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel
  TP A 124 CWS ANB Tech. pravidlo - Zaškolení pracovníků podle ČSN 05 0705
  TP A 125/Z1 Tech. pravidlo - Kurzy pro svářeče kovů ve svářečských školách
  TP A 121/R1 Tech. pravidlo - Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB
  pro svářeče kovů
  TP A 034 Tech. pravidlo - Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských dělníků
  z bezpečnostních ustanovení
  ČSN 050601 Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.
  Provoz
  ČSN 050610 Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů a řezání kovů
  ČSN 050630 Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů
  ČSN 050650 Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů
  DIN 18800 Oprávnění na výrobu ocelových konstrukcí
  EN 1418 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů
  EN ISO 3834-1-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů
  EN 15085-1-5 Výroba svařovaných železných kolejových vozidel.
  EN ISO 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
  ČSN EN 1011-1-8
  Doporučení pro svařování kovových materiálů
  pWPS Předběžná specifikace postupu svařování
  WPQR Záznam o kvalifikaci postupu svařování
  WPS
  Specifikace postupu Svařování
  ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
  ČSN EN ISO 17637 Vizuální kontrola tavných svárů

   
   
   

  Kontaktujte nás

  V případě Vašeho zájmu o bližší informace nebo o spolupráci nás kontaktujte za účelem osobního setkání a konzultace s možnosti zpracování nezávazné vstupní analýzy.

  Telefon: +420 724 239 006
  Mail: info@m-ewe.eu
  Osobně: Heřmanov 84, okr. Žďár nad Sázavou (mapa)

  Podejte poptávku:

  poptávka